תשע״ו

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג אחר במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

כל חוג במדעי החברה / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

הנדסת חשמל ומחשבים (586) / הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות (587) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובת אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית  

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.