בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ע״ש רחל וסלים בנין

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשפ"ג

דו-חוגי

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / חשבונאות / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי

מתמטיקה

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תכנית אינטרנט וחברה מט"ר – ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות (524/525) בשילוב עם כל חוג במדעי הטבע / מדעי המחשב / מדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

 

תכנית אינטרנט וחברה מט"ר – ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות  (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים טבע / אמירים מחשבים / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

חד-חוגי עם הכנה למוסמך במינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

הנדסת חשמל ומחשבים (583)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה במדעי הרוח / חטיבה לעיצוב ופיתוח משחקי מחשב (בשיתוף עם בצלאל)

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי

חטיבה בחישוביות עצבית / מדעי המח בדגש חישובי

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"ב

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / חשבונאות / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי

מתמטיקה

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תכנית אינטרנט וחברה מט"ר – ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות (524/525) בשילוב עם כל חוג במדעי הטבע / מדעי המחשב / מדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

 

תכנית אינטרנט וחברה מט"ר – ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות  (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

 

אמירים טבע / אמירים מחשבים / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

חד-חוגי עם הכנה למוסמך במינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

הנדסת חשמל ומחשבים (583)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

 

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה במדעי הרוח / חטיבה לעיצוב ופיתוח משחקי מחשב (בשיתוף עם בצלאל)

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי

חטיבה בחישוביות עצבית / מדעי המח בדגש חישובי

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"א

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / חשבונאות / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי

מתמטיקה

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

 

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים טבע / אמירים מחשבים / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

 

חד-חוגי עם הכנה למוסמך במינהל עסקים*

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 

הנדסת חשמל ומחשבים (583)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

 

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

 

*תקף רק לתלמידים שהתחילו את התואר בתשפ"א. שימו לב שתצטרכו להשלים נ"ז כדי לסגור את התואר.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז אבני פינה בתחום רוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים /  חטיבה לעיצוב ופיתוח משחקי מחשב

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי.

חטיבה בחישוביות עצבית / מדעי המח בדגש חישובי

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה.

תש"פ

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים /

חשבונאות / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

הנדסת חשמל ומחשבים (583)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים טבע / אמירים מחשבים / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית  

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי.

חטיבה בחישוביות עצבית / מדעי המח בדגש חישובי

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע"ט

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

הנדסת חשמל ומחשבים (583)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית  

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי.

חטיבה בחישוביות עצבית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ח

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי החברה / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

הנדסת חשמל ומחשבים (586) / הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות (587)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית  

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה בתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ז

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז מהתחום החברתי.

כל חוג אחר במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

הנדסת חשמל ומחשבים (586) / הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות (587) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית ( 532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

חד -חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ו

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג אחר במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

כל חוג במדעי החברה / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

הנדסת חשמל ומחשבים (586) / הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות (587) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובת אבני פינה.

חד-חוגי

הנדסה ומדעי המחשב במסלול חד-חוגי  (3009) / חד-חוגי -מורחב (3010)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבות

כל חוג בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית  

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.