הפקולטה לרפואת שיניים

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

תשפ"ג

6 נ"ז אבני פינה

4 בתחום הרוח, 2 בתחום החברתי, בנוסף לקורס חובה 97342 מדעי ההתנהגות 1 

תשפ"ב

6 נ"ז אבני פינה

4 בתחום הרוח, 2 בתחום החברתי, בנוסף לקורס חובה 97342 מדעי ההתנהגות 1 

תשפ"א

6 נ"ז אבני פינה

4 בתחום הרוח, 2 בתחום החברתי, בנוסף לקורס חובה 97342 מדעי ההתנהגות 1 

תש"פ

6 נ"ז אבני פינה

4 בתחום הרוח, 2 בתחום החברתי, בנוסף לקורס חובה 97342 מדעי ההתנהגות 1 

תשע"ט

6 נ"ז אבני פינה

4 בתחום הרוח, 2 בתחום החברתי, בנוסף לקורס חובה 97342 מדעי ההתנהגות 1 

תשע״ח

8 נ"ז אבני פינה:

4 מהתחום החברתי ו-4 מתחום הרוח.

תשע״ז

8 נ"ז אבני פינה:

4 מהתחום החברתי, 2 בתחום הרוח ו- 2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה".

תשע״ו

8 נ"ז אבני פינה:

2 מהתחום החברתי, 2 מתחום הרוח, 2 נ"ז "מבוא לפסיכולוגיה" ו- 2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה".