ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשע"ט

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תשע״ח

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תשע״ז

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 בתחום הניסויי.

תשע״ו

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

תלמידי עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.