ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשפ"ג

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים*) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תכניות משולבות

תואר כפול משפטים ועבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (מתחלק בין משפטים ועו"ס)

תשפ"ב

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים*) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תכניות משולבות

תואר כפול משפטים ועבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (מתחלק בין משפטים ועו"ס)

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה

תשפ"א

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים*) / חינוך / משפטים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

 

* הנ"זים מתחלקים בין עבודה סוציאלית לבין אמירים.

 

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה

תש"פ

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך / משפטים

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

 

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תכניות משולבות

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה

תשע"ט

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תשע״ח

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.

תשע״ז

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים / קרימינולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 בתחום הניסויי.

תשע״ו

עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי

דו-חוגי

עבודה סוציאלית בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח / חינוך / משפטים 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי החברה / מינהל עסקים

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

חד-חוגי

תלמידי עבודה סוציאלית במסלול חד-חוגי

חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 בתחום הניסויי.