בית הספר לחינוך

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תש"פ

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / מדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / קרימינולוגיה / מינהל עסקים / חשבונאות  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.  

תשע"ט

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / מדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / קרימינולוגיה / מינהל עסקים / חשבונאות  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.                    

תשע״ח

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / מדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / קרימינולוגיה / מינהל עסקים / חשבונאות  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.                     

תשע״ז

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / כל חוג ממדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / קרימינולוגיה / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה 

פטורים מחובות אבני פינה.

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

תשע״ו

דו-חוגי

חינוך בשילוב עם:

כל חוג ממדעי הרוח (כולל אמירים, כולל האקדמיה למוסיקה) / כל חוג ממדעי החברה / עבודה סוציאלית / משפטים / מינהל עסקים / חשבונאות  

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הטבע / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.                                                

תעודת הוראה

תעודת הוראה בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

חד-חוגי

חינוך במסלול חד-חוגי

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.