בית הספר למנהל עסקים

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשע"ט

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תשע״ח

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תשע״ז

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים עם עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

תשע״ו

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי החברה 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים / חשבונאות עם משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים עם עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.