בית הספר למנהל עסקים

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשפ"ג

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

*קורס 80309 סגור בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

 

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חשבונאות

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים) / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"ב

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

 

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חשבונאות

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים) / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה

תשפ"א

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

 

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חשבונאות

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים) / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה

תש"פ

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

 

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים) / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה

 

תשע"ט

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים בשילוב עם תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

 

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה

 

תשע״ח

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תשע״ז

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים / חשבונאות  עם משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים עם עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

תשע״ו

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי החברה 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים / חשבונאות עם כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

מינהל עסקים / חשבונאות עם משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

מינהל עסקים עם עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.