הפקולטה לרפואה

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשפ"ג

רפואה (601, 628, 681)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי.

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 ריפוי בעיסוק ואמירים / פסגה - מסלול עתודאים בסיעוד / הסבה לרוקחות / רפואה חישובית

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"ב

רפואה (601, 628, 681)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי.

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 ריפוי בעיסוק ואמירים / פסגה - מסלול עתודאים בסיעוד / הסבה לרוקחות / רפואה חישובית

פטורים מחובות אבני פינה.

תשפ"א

רפואה (601, 628, 681)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי.

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים / פסגה - מסלול עתודאים בסיעוד

פטורים מחובות אבני פינה.

תש"פ

רפואה (601, 628, 681)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי.

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים / פסגה - מסלול עתודאים בסיעוד

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע"ט

רפואה (601, 628, 681)

8 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי, ו-2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה".

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ח

רפואה (601, 628, 681)

8 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי, ו-2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה".

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח , 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ז

רפואה (601, 628, 681)

8 נ"ז אבני פינה (2 מתחום הרוח, 4 מהתחום החברתי, ו-2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה")

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2  מתחום הרוח, 2  מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ו

רפואה (601, 628, 681)

2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה".

מדעי הרפואה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

רוקחות / מדעי התרופה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

סיעוד / ריפוי בעיסוק

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

ריפוי בעיסוק ואמירים 

פטורים מחובות אבני פינה.