הפקולטה למשפטים

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

 

תשפ"ג

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

קרימינולוגיה / כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

 

קרימינולוגיה בשילוב עם:

 כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

משפטים / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה:  4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

משפטים במסלול חד-חוגי עם חטיבה בחברה

מי שמשקללים קורסים ממדעי החברה כחטיבה (שלא משמשים לתואר מוסמך): חייבים 4 נ"ז מהתחום הניסויי. 

מי שאינם משקללים קורסים ממדעי החברה מחויבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מהתחום החברתי ו-4 נ"ז מהתחום הניסויי 

תכניות משולבות

תכנית מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה.

תואר כפול משפטים ועבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (מתחלק בין משפטים ועו"ס)

תשפ"ב

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

קרימינולוגיה / כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה בשילוב עם:

 כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

משפטים / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה:  4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

משפטים במסלול חד-חוגי עם חטיבה במדעי החברה

מי שמשקללים קורסים ממדעי החברה כחטיבה (שלא משמשים לתואר מוסמך): חייבים 4 נ"ז מהתחום הניסויי. 

מי שאינם משקללים קורסים ממדעי החברה מחויבים ב- 8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז מהתחום החברתי ו-4 נ"ז מהתחום הניסויי 

תכניות משולבות

תכנית מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה.

 

תואר כפול משפטים ועבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (מתחלק בין משפטים ועו"ס)

תשפ"א

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

קרימינולוגיה / כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה בשילוב עם:

משפטים / כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה:  4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

תכניות משולבות

 

תכנית מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה.

 

תואר כפול משפטים ועבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (מתחלק בין משפטים ועו"ס)

 

 

תש"פ

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

קרימינולוגיה / כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה בשילוב עם:

משפטים / כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

 

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה:  4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

תשע"ט

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

קרימינולוגיה / כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה בשילוב עם:

משפטים / כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה:  4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

תשע״ח

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה בשילוב עם:

כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי (לא כולל קרימינולוגיה), לבחירתך.

חטיבות

משפטים (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בקרימינולוגיה / כל חטיבה בתחום החברתי / כל חטיבה בתחום הרוח 

חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

חטיבה בתחום מדעי הטבע

חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח. 

חטיבה בקוגניציה 

פטורים מחובות אבני פינה.

תשע״ז

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

קרימינולוגיה עם:

כל חוג בפקולטה למדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / עבודה סוציאלית 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום רוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הרוח / חינוך 

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי המדעי הטבע 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תשע״ו

דו-חוגי

משפטים בשילוב עם:

כל חוג בפקולטה למדעי החברה  / כל חוג בפקולטה למדעי הרוח (כולל אמירים) / עבודה סוציאלית / חינוך / מינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג בפקולטה למדעי הטבע

4 נ"ז מתחום הרוח (מתחלק בין טבע ומשפטים).

חד-חוגי

משפטים במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.