הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

תשפ"ג

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:    

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824):

4 נ"ז מתחום הרוח.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה) בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.      

 

מתמטיקה בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

 

* כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות.

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה ואטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה (שתי התמחויות)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום חברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תעודת הוראה:

2 נ"ז מתחום הרוח. יש להתייעץ עם החוג האם נדרש מכם להשלים את הנ"ז במסגרת קורסי הבחירה.

 

תכנית תלפיות (חד-חוגי)

פטורים מחובות אבני פינה

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

 

חטיבה ממדעי הטבע

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום החברתי.

 חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה במדעי הרוח 

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה / חטיבה בחינוך*

פטורים מאבני פינה.

*לתלמידי החטיבה בחינוך אשר לא השלימו את חובות אבני פינה עד שנת תש"פ - ניתן פטור רטרואקטיבי.

חד-חוגי פיזיקה עם חטיבה בחישוביות עצבית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה / ביולוגיה - פיסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.           

תכנית כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תשפ"ב

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:    

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824):

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז מהתחום החברתי.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה) בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.      

 

מתמטיקה בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

 

* כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות.

 

 

 

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה ואטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה (שתי התמחויות)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום חברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תעודת הוראה:

2 נ"ז מתחום הרוח. יש להתייעץ עם החוג האם נדרש מכם להשלים את הנ"ז במסגרת קורסי הבחירה.

 

תכנית תלפיות (חד-חוגי)

פטורים מחובות אבני פינה

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

 

חטיבה ממדעי הטבע

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום החברתי.

 חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה במדעי הרוח / חטיבה בפילוסופיה

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה / חטיבה בחינוך*

פטורים מאבני פינה.

*לתלמידי החטיבה בחינוך אשר לא השלימו את חובות אבני פינה עד שנת תש"פ - ניתן פטור רטרואקטיבי.

חד-חוגי פיזיקה עם חטיבה בחישוביות עצבית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

 

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה / ביולוגיה - פיסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.           

תכנית כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תשפ"א

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824):

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז מהתחום החברתי.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה) בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.      

 

מתמטיקה בשילוב עם:

כל חוג במדעי המחשב  (דו-חוגי) 

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

כל חוג במדעי הטבע:

4 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי.

* כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות.

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה ואטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה (שתי התמחויות)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום חברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תעודת הוראה:

2 נ"ז מתחום הרוח.  ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

תכנית תלפיות (חד-חוגי)

פטורים מחובות אבני פינה

אמירים טבע

פטורים מחובות אבני פינה. ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה במדעי הרוח / חטיבה בפילוסופיה

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה / חטיבה בחינוך*

פטורים מאבני פינה.

*לתלמידי החטיבה בחינוך אשר לא השלימו את חובות אבני פינה עד שנת תש"פ - ניתן פטור רטרואקטיבי.

חד-חוגי פיזיקה עם חטיבה בחישוביות עצבית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה / ביולוגיה - פיסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.           

תכנית כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תש"פ

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) / מדעי המחשב / תלפיות דו-חוגי (2058):

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824):

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז מהתחום החברתי.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה ואטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה (שתי התמחויות)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תעודת הוראה:

2 נ"ז מתחום הרוח.

 

תכנית תלפיות (חד-חוגי)

פטורים מחובות אבני פינה

 

אמירים טבע

פטורים מחובות אבני פינה. ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה במדעי הרוח / חטיבה בפילוסופיה

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה / חטיבה בחינוך*

פטורים מאבני פינה.

*לתלמידי החטיבה בחינוך אשר לא השלימו את חובות אבני פינה עד שנת תש"פ - ניתן פטור רטרואקטיבי.

 

חד-חוגי פיזיקה עם חטיבה בחישוביות עצבית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה / ביולוגיה - פיסיקה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.          

תכנית כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

תשע"ט

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) / תלפיות דו-חוגי (2058):

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה):

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז מהתחום החברתי.

תעודת הוראה:

2 נ"ז מתחום הרוח.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

תכניות משולבות

תכניות משולבות 

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח

 

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.                     

 

תכנית כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי החיים על חשבון אחד התחומים.

תכנית תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה 

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום חברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

אמירים טבע

פטורים מחובות אבני פינה. ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה בהיסטוריה של המדעים 

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה

פטורים מאבני פינה.

תשע״ח

 

 

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג במדעי הטבע / תלפיות דו-חוגי (2058):

6 נ"ז: 2 נ"ז מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

כל חוג במדעי החברה / מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה):

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / האקדמיה למוסיקה:

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

תעודת הוראה:

2 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

אמירים טבע * / אמירים רוח * / חינוך / קוגניציה:

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

תכניות משולבות

תכניות משולבות 

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.     

   

כימיה והנדסת חומרים בשיתוף עם מכללת עזריאלי

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי מתמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה 

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

אמירים טבע

פטורים מחובות אבני פינה. ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח

חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי

חטיבה בהיסטוריה של המדעים 

4 נ"ז מהתחום החברתי

חטיבה בקוגניציה

פטורים מאבני פינה.

תשע״ז

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע עם:

כל חוג אחר במדעי הטבע / תלפיות דו-חוגי (2058)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

מנהל עסקים  / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה)

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח (כולל האקדמיה למוסיקה)

4 נ"ז מהתחום החברתי.

תעודת הוראה

2 נ"ז מתחום הרוח.

אמירים * / קוגניציה / חינוך

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

מתמטיקה עם כל חוג במדעי החברה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (על חשבון טבע).

תכניות משולבות

תכניות משולבות 

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי. 

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי (מלבד מתמטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חד-חוגי - מתמטיקה 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) עם חטיבה בחינוך / מינהל עסקים / יזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) עם חטיבה בקוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) עם חטיבה בסטטיסטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) עם חטיבה בהיסטוריה של המדעים

4 נ"ז מהתחום החברתי.

תשע"ו

דו-חוגי

כל חוג במדעי הטבע בשילוב עם:

כל חוג אחר במדעי הטבע / תלפיות טבע במסלול דו-חוגי / תלפיות דו-חוגי (2058)

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

מינהל עסקים / חשבונאות / משפטים (כולל קרימינולוגיה)

4 נ"ז מתחום הרוח.

תעודת הוראה

2 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג אחר במדעי הרוח (כולל האקדמיה למוסיקה)

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

אמירים * / אמירים רוח * / חינוך /  קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה. * ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

מתמטיקה בשילוב עם כל חוג במדעי החברה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (על חשבון מדעי הטבע).

תכניות משולבות

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

 

566: כימיה - ביולוגיה / 569: פיסיקה – כימיה

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי. 

 

חד-חוגי

כל חוג במסלול חד-חוגי 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

תלפיות (חד-חוגי) / מדעי כדור הארץ עם התמחות בגיאולוגיה או אטמוספרה, אקלים ואוקיאנוגרפיה

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו-2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

חטיבות

כל חוג במדעי הטבע (חד-חוגי) בשילוב עם:

חטיבה בחינוך / חטיבה במינהל עסקים / חטיבה ביזמות טכנולוגית

4 נ"ז מתחום הרוח.

חטיבה בהיסטוריה של המדעים 

4 נ"ז מהתחום החברתי.

חטיבה בסטטיסטיקה 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי.

חטיבה בקוגניציה 

פטורים מחובות אבני פינה.