הפקולטה למדעי החברה

בחר/י את שנת התחלת לימודך.

תשפ"ג

דו-חוגי

חוג ממדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים - 824) בשילוב עם:

חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

מט"ר ומשפטים

פטורים מחובות אבני פינה

 

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורס 80309 סגור בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

כל חוג ממדעי הרוח

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי.

*קורס 80309 סגור בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

 

תלמידי קוגניציה* / גמלא 

פטורים מחובות אבני פינה.

*משלבי קוגניציה עם כלכלה, סטטיסטיקה ומדע הנתונים, גיאוגרפיה – פטורים מחובת אבני פינה. משלבי קוגניציה עם יתר החוגים בחברה פטורים מאבני פינה וישלימו את מכסת הנ"ז בחוג לימודיהם במדעי החברה ל-60 נ"ז.

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (חד-חוגי)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורס 80309 סגור בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

פכ"מ / מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה

תשפ"ב

דו-חוגי

חוג ממדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים - 824) בשילוב עם:

חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

כל חוג ממדעי הרוח

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי.

קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

תלמידי קוגניציה* / גמלא 

פטורים מחובות אבני פינה.

*משלבי קוגניציה עם כלכלה, סטטיסטיקה ומדע הנתונים, גיאוגרפיה – פטורים מחובת אבני פינה. משלבי קוגניציה עם יתר החוגים בחברה פטורים מאבני פינה וישלימו את מכסת הנ"ז בחוג לימודיהם במדעי החברה ל-60 נ"ז.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (חד-חוגי)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

פכ"מ / מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה.

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מוסיקה

4 נ"ז בתחום הניסויי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה*

ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

תשפ"א

דו-חוגי

חוג ממדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים - 824) בשילוב עם:

חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

כל חוג ממדעי הרוח

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי. 

קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

תלמידי קוגניציה* / גמלא 

פטורים מחובות אבני פינה.

*משלבי קוגניציה עם כלכלה, סטטיסטיקה ומדע הנתונים, גיאוגרפיה – פטורים מחובת אבני פינה. משלבי קוגניציה עם יתר החוגים בחברה פטורים מאבני פינה וישלימו את מכסת הנ"ז בחוג לימודיהם במדעי החברה ל-60 נ"ז.

 

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (חד-חוגי)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

פכ"מ / מכפיל

פטורים מחובות אבני פינה.

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מוסיקה

4 נ"ז בתחום הניסויי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה*

 

ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

 

תש"פ

דו-חוגי

חוג ממדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים - 824) בשילוב עם:

חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

כל חוג ממדעי הרוח

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי. 

קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

 

תלמידי קוגניציה* / גמלא

פטורים מחובות אבני פינה.

*משלבי קוגניציה עם כלכלה, סטטיסטיקה ומדע הנתונים, גיאוגרפיה – פטורים מחובת אבני פינה. משלבי קוגניציה עם יתר החוגים בחברה פטורים מאבני פינה וישלימו את מכסת הנ"ז בחוג לימודיהם במדעי החברה ל-60 נ"ז.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (חד-חוגי)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

 

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח (2 נ"ז על חשבון פסיכולוגיה ו-2 נ"ז על חשבון ביולוגיה).

פכ"מ

פטורים מחובות אבני פינה.

 

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מוסיקה

4 נ"ז בתחום הניסויי

תואר משותף עם אקדמיה למוסיקה ולמחול  -  מגמת מחול    

פטורים מחובות אבני פינה*

 

ישלימו את מכסת הנ"ז הנדרשת לתואר, בהתייעצות עם החוג.

 

 

 

תשע"ט

דו-חוגי

חוג ממדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים - 824) בשילוב עם:

חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מינהל עסקים:

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי* ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

*קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

כל חוג ממדעי הרוח

2 נ"ז אבני פינה בתחום הניסויי.

קורסים 80309 ו-77785 סגורים בפני תלמידים הלומדים שילוב זה.

מדעי הטבע / מדעי המחשב והנדסה

4 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח

 

תלמידי קוגניציה / גמלא

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

פכ"מ

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה)

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (חד-חוגי)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח)

 

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

חטיבות

תלמידי גיאוגרפיה עם חטיבה בגיאואינפורמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

תשע״ח

דו-חוגי

כל חוג ממדעי החברה בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מנע"ס / חשבונאות / עבודה סוציאלית / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז מתחום הרוח.

תכנית אינטרנט וחברה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח (על חשבון חברה).

תלמידי קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

פכ"מ

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

חטיבות

תלמידי גיאוגרפיה עם חטיבה בגיאואינפורמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

תשע״ז

דו-חוגי

כל חוג ממדעי החברה בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

 

תלמידי קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.

תכניות משולבות

תלמידי פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

תלמידי פכ"מ

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

חטיבות

תלמידי גיאוגרפיה עם חטיבה בגיאואינפורמטיקה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.

תשע״ו

דו-חוגי

כל חוג ממדעי החברה בשילוב עם:

כל חוג אחר ממדעי החברה / מינהל עסקים / חשבונאות / קרימינולוגיה

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

כל חוג ממדעי הרוח / משפטים / אמירים רוח / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון חברה).

מדעי הטבע / מדעי המחשב

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

עבודה סוציאלית

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום הניסויי.

תכניות משולבות

תלמידי פסיכוביולוגיה

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

תלמידי פכ"מ

פטורים מחובות אבני פינה.

חד-חוגי

מדעי החברה במסלול חד-חוגי

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

מדעי החברה במסלול חד-חוגי (למעט סטטיסטיקה) עם תעודת הוראה  

6 נ"ז אבני פינה: 2 נ"ז מתחום הרוח ו- 4 נ"ז מהתחום הניסויי.

 

חטיבות

תלמידי גיאוגרפיה עם חטיבה בגיאואינפורמטיקה

חייבים 8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום הניסויי.