חד-חוגי

מדעי הרוח במסלול חד-חוגי:

8 נ"ז אבני פינה: 4 מהתחום הניסויי ו- 4 מהתחום החברתי.

קוגניציה / חבצלות

פטורים מחובות אבני פינה.

 

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" 

פטורים מחובות אבני פינה.