תשפ"ב

מינהל עסקים / חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי הרוח (כולל אמירים) / משפטים / חינוך

4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי.

כל חוג במדעי הטבע

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)

6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז בתחום הניסויי חייב להיות מתחום מדעי החיים ו-4 נ"ז בתחום הרוח).

 

מינהל עסקים בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית / חשבונאות

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

תכנית אינטרנט וחברה (525)

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

חשבונאות בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה (למעט סטטיסטיקה ומדע הנתונים) / קרימינולוגיה / מינהל עסקים

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו- 4 מהתחום הניסויי.

 

תכנית גמלא

פטורים מחובות אבני פינה