קורס מקוון

31066 | גרמנית: מתחילים א (העשרה)

סמסטר: 
א

** פתוח לתלמידי שנה ב'-ג' בקמפוס ספרא בלבד

קורס זה הינו תנאי קדם לקורס אבן פינה מס' 31067

אינו מיועד לתלמידים המחוייבים בלימודי שפה לתואר.