קמפוס הר-הצופים

62821 | דמוקרטיה, חוקה, זהות: סוגיות ציבוריות בחברה הישראלית בראי המשפט

סמסטר: 
א
שנה: 
2022

הקורס יתקיים במתכונת משולבת: סרטונים ומטלות מקוונות לביצוע בקצב עצמאי, וחמישה מפגשים בזום.

הציון הסופי יבוסס על מילוי מטלות מקוונות לאורך הקורס ונוכחות במפגשים המקוונים

לא פתוח לתלמידי משפטים.

62821 | דמוקרטיה, חוקה, זהות: סוגיות ציבוריות בחברה הישראלית בראי המשפט

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022

הקורס יתקיים במתכונת משולבת: סרטונים ומטלות מקוונות לביצוע בקצב עצמאי, וחמישה מפגשים בזום.

הציון הסופי יבוסס על מילוי מטלות מקוונות לאורך הקורס ונוכחות במפגשים המקוונים

לא פתוח לתלמידי משפטים.