Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

רשימת הקורסים שצולמו

לצפיה בשיעורים לחץ כאן
שם הקורס סמסטר מרצהsort ascending
כימיה כמשחק לגו
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' ששון צחייק
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
סמסטר ב', ארכיון פרופ' רות גביזון וד"ר אלכסנדר יעקובסון
ערים היסטוריות באירופה
סמסטר א', תשע"ג פרופ' רוני אלנבלום
ערים היסטוריות באירופה-ב
סמסטר א', ארכיון פרופ' רוני אלנבלום
אסטרונומיה למשוררים
סמסטר ב', תשע"ו פרופ' צבי פירן.
אסטרונומיה למשוררים
סמסטר ב', תשע"ו פרופ' צבי פירן
תכנון וגילוי רציונלי של תרופות
סמסטר ב', תשע"ד פרופ' עמירם גולדבלום
משב מוח: מסינפסות לרצון חופשי
סמסטר ב', ארכיון פרופ' עידן שגב
צפונות ים המלח
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' עודד נבון,פרופ' מוטי שטיין
יצירות מופת בספרות העולם א
סמסטר א', תשע"ב פרופ' סיריל אסלנוב
יישומים של שיטות בהשראת פיסיקה במדעי טבע,חברה ורוח
סמסטר ב', תשע"ד פרופ' סורין סולומון
אירופה בעת החדשה המוקדמת
סמסטר א', תשע"ב פרופ' משה סלוחובוסקי
סוגיות במחשבה המדינית
סמסטר ב', ארכיון פרופ' משה הלברטל
ארה"ב: מימים ראשונים למלחמת האזרחים
סמסטר א', תשע"ב פרופ' מנחם בלונדהיים
כל הביולוגיה על רגל אחת
סמסטר א', תשע"ז פרופ' מיכאל ברנדיס
תורת המשחקים
סמסטר א', תשע"ב פרופ' ישראל אומן
עובדות, נתונים ופירושם
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' יעקב ריטוב
הפילוסופיה של המדע
סמסטר א', תשע"ג פרופ' ימימה בן-מנחם
אבולוציה והתנהגות בעולם החי
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' יוסף הלר
ראשית ממלכת יהודה
סמסטר א', תשע"ג פרופ' יוסף גרפינקל
המוח המתנוון:ממחקר לתקווה
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' חרמונה שורק, ד"ר סבסטיאן קדנר
מניוטון עד איינשטיין
סמסטר ב', תשע"ג פרופ' חנוך גוטפרוינד
קסם הביולוגיה
סמסטר ב', ארכיון פרופ' חיים סידר
המים בישראל
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' חיים גבירצמן
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה
סמסטר א', ארכיון פרופ' ח. שורק, פרופ' ס. קדנר ומרצים אורחים
מוות וחיים: מבט מן התא אל האדם
סמסטר ב', ארכיון פרופ' דרור מבורך
הקומפלקס הספרותי היהודי בעת החדשה
סמסטר א', ארכיון פרופ' דן מירון
יופיה של המתמטיקה
סמסטר א', ארכיון פרופ' גיל קלעי
עשרת הדברות על תרבות ישראלית
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' גד יאיר
יחב"ל בעידן הגלובליזציה
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' אריה קצוביץ
האישה וסביב לה בספרות האגדה
סמסטר א', ארכיון פרופ' אביגדור שנאן
אדם ועולמו: מבוא לספרות האגדה
סמסטר ב', תש"ע פרופ' אביגדור שנאן
רב תרבותיות בחברה הישראלית
סמסטר ב', תשע"ו מיכל ברק
המשטר החוקתי בישראלי
סמסטר א', תשע"ב השופטת דליה דורנר
מבוא לאסתטיקה של הקולנוע
סמסטר ב', תשע"ב ד"ר רעיה מורג
היסטוריה ושינויי אקלים
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר רוני אלנבלום
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה
סמסטר א', תשע"ה ד"ר קתי כץ
סימטריה
סמסטר א', ארכיון ד"ר מאיר בוזגלו
הדמיון הוא הגבול- שימוש במערכת החיסון לטיפול בסרטן
סמסטר א', תשע"ד ד"ר מ. לוטם ומרצים אורחים
מהי מתמטיקה
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר יונתן ברויאר
מבוא להיסטוריה עולמית-תשע"ג
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר יובל הררי
מבוא להיסטוריה עולמית-תשע"א
סמסטר א', ארכיון ד"ר יובל הררי
יצירות מופת בספרות עולם
סמסטר ב', ארכיון ד"ר יואב רינון
יצירות מופת בספרות המערב
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר גור זק
סודות הגנום האנושי
סמסטר א', תשע"ד ד"ר אן סעדה-רייך
היסטוריה של המדע
סמסטר א', תשע"ה ד"ר אבנר בן זקן
כלכלת ישראל: מהיד המנהלת ליד הנעלמה
סמסטר א', תשע"ג ד"ר אבי שמחון