Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

רשימת הקורסים שצולמו

לצפיה בשיעורים לחץ כאן
שם הקורס סמסטר מרצהsort descending
כלכלת ישראל: מהיד המנהלת ליד הנעלמה
סמסטר א', תשע"ג ד"ר אבי שמחון
היסטוריה של המדע
סמסטר א', תשע"ה ד"ר אבנר בן זקן
סודות הגנום האנושי
סמסטר א', תשע"ד ד"ר אן סעדה-רייך
יצירות מופת בספרות המערב
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר גור זק
יצירות מופת בספרות עולם
סמסטר ב', ארכיון ד"ר יואב רינון
מבוא להיסטוריה עולמית-תשע"ג
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר יובל הררי
מבוא להיסטוריה עולמית-תשע"א
סמסטר א', ארכיון ד"ר יובל הררי
מהי מתמטיקה
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר יונתן ברויאר
הדמיון הוא הגבול- שימוש במערכת החיסון לטיפול בסרטן
סמסטר א', תשע"ד ד"ר מ. לוטם ומרצים אורחים
סימטריה
סמסטר א', ארכיון ד"ר מאיר בוזגלו
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה
סמסטר א', תשע"ה ד"ר קתי כץ
היסטוריה ושינויי אקלים
סמסטר ב', תשע"ג ד"ר רוני אלנבלום
מבוא לאסתטיקה של הקולנוע
סמסטר ב', תשע"ב ד"ר רעיה מורג
המשטר החוקתי בישראלי
סמסטר א', תשע"ב השופטת דליה דורנר
רב תרבותיות בחברה הישראלית
סמסטר ב', תשע"ו מיכל ברק
האישה וסביב לה בספרות האגדה
סמסטר א', ארכיון פרופ' אביגדור שנאן
אדם ועולמו: מבוא לספרות האגדה
סמסטר ב', תש"ע פרופ' אביגדור שנאן
יחב"ל בעידן הגלובליזציה
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' אריה קצוביץ
עשרת הדברות על תרבות ישראלית
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' גד יאיר
יופיה של המתמטיקה
סמסטר א', ארכיון פרופ' גיל קלעי
הקומפלקס הספרותי היהודי בעת החדשה
סמסטר א', ארכיון פרופ' דן מירון
מוות וחיים: מבט מן התא אל האדם
סמסטר ב', ארכיון פרופ' דרור מבורך
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה
סמסטר א', ארכיון פרופ' ח. שורק, פרופ' ס. קדנר ומרצים אורחים
המים בישראל
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' חיים גבירצמן
קסם הביולוגיה
סמסטר ב', ארכיון פרופ' חיים סידר
מניוטון עד איינשטיין
סמסטר ב', תשע"ג פרופ' חנוך גוטפרוינד
המוח המתנוון:ממחקר לתקווה
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' חרמונה שורק, ד"ר סבסטיאן קדנר
ראשית ממלכת יהודה
סמסטר א', תשע"ג פרופ' יוסף גרפינקל
אבולוציה והתנהגות בעולם החי
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' יוסף הלר
הפילוסופיה של המדע
סמסטר א', תשע"ג פרופ' ימימה בן-מנחם
עובדות, נתונים ופירושם
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' יעקב ריטוב
תורת המשחקים
סמסטר א', תשע"ב פרופ' ישראל אומן
כל הביולוגיה על רגל אחת
סמסטר א', תשע"ז פרופ' מיכאל ברנדיס
ארה"ב: מימים ראשונים למלחמת האזרחים
סמסטר א', תשע"ב פרופ' מנחם בלונדהיים
סוגיות במחשבה המדינית
סמסטר ב', ארכיון פרופ' משה הלברטל
אירופה בעת החדשה המוקדמת
סמסטר א', תשע"ב פרופ' משה סלוחובוסקי
יישומים של שיטות בהשראת פיסיקה במדעי טבע,חברה ורוח
סמסטר ב', תשע"ד פרופ' סורין סולומון
יצירות מופת בספרות העולם א
סמסטר א', תשע"ב פרופ' סיריל אסלנוב
צפונות ים המלח
סמסטר ב', תשע"ה פרופ' עודד נבון,פרופ' מוטי שטיין
משב מוח: מסינפסות לרצון חופשי
סמסטר ב', ארכיון פרופ' עידן שגב
תכנון וגילוי רציונלי של תרופות
סמסטר ב', תשע"ד פרופ' עמירם גולדבלום
אסטרונומיה למשוררים
סמסטר ב', תשע"ו פרופ' צבי פירן
אסטרונומיה למשוררים
סמסטר ב', תשע"ו פרופ' צבי פירן.
ערים היסטוריות באירופה
סמסטר א', תשע"ג פרופ' רוני אלנבלום
ערים היסטוריות באירופה-ב
סמסטר א', ארכיון פרופ' רוני אלנבלום
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
סמסטר ב', ארכיון פרופ' רות גביזון וד"ר אלכסנדר יעקובסון
כימיה כמשחק לגו
סמסטר ב', תשע"ב פרופ' ששון צחייק