Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
ערים היסטוריות באירופה שיעור מספר 4
ערים היסטוריות באירופה שיעור מספר 3
ערים היסטוריות באירופה שיעור מספר 2
ערים היסטוריות באירופה שיעור מספר 1
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 1
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 2
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 3
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 4
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 5
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 6
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 7
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 9
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 8
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 10
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 11
יצירות מופת בספרות העולם א שיעור מספר 12
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 2
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 3
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 4
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 5
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 6
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 7
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 8
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 9
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 10
המשטר החוקתי בישראלי שיעור מספר 11
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 1
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 2
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 3
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 4

Pages