Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
המים בישראל שיעור מספר 5
צפונות ים המלח שיעור מספר 5
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 6
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 5
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 4
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 3
צפונות ים המלח שיעור מספר 4
המוח המתנוון:ממחקר לתקווה שיעור מספר 3
המוח המתנוון:ממחקר לתקווה שיעור מספר 2
צפונות ים המלח שיעור מספר 3
המים בישראל שיעור מספר 4
המים בישראל שיעור מספר 3
המוח המתנוון:ממחקר לתקווה שיעור מספר 1
צפונות ים המלח שיעור מספר 2
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 2
עובדות, נתונים ופירושם שיעור מספר 1
צפונות ים המלח שיעור מספר 1
המים בישראל שיעור מספר 2
המים בישראל שיעור מספר 1
היסטוריה של המדע שיעור מספר 11
היסטוריה של המדע שיעור מספר 13
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 14
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 13
היסטוריה של המדע שיעור מספר 12
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 12
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 11
היסטוריה של המדע שיעור מספר 10
היסטוריה של המדע שיעור מספר 9
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 10
צועני אירופה והמוסר הכפול של קבלה והדרה שיעור מספר 9

Pages