Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
תורת המשחקים שיעור מספר 16
תורת המשחקים שיעור מספר 15
תורת המשחקים שיעור מספר 14
תורת המשחקים שיעור מספר 13
תורת המשחקים שיעור מספר 11
תורת המשחקים שיעור מספר 12
תורת המשחקים שיעור מספר 10
תורת המשחקים שיעור מספר 9
תורת המשחקים שיעור מספר 8
תורת המשחקים שיעור מספר 7
תורת המשחקים שיעור מספר 6
תורת המשחקים שיעור מספר 5
תורת המשחקים שיעור מספר 3
תורת המשחקים שיעור מספר 4
תורת המשחקים שיעור מספר 2
תורת המשחקים שיעור מספר 1