Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 1
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 12
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 11
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 10
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 9
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 8
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 7
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 6
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 5
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 4
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 3
יצירות מופת בספרות המערב שיעור מספר 3