Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 1
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 2
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 4
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 3
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 5
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 6
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 7
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 8
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 9
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 10
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 11
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 12
הפילוסופיה של המדע שיעור מספר 13