Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 1
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 2
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 3
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 4
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 5
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 6
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 7
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 8
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 9
המוח המתנוון: ממחקר לתקווה שיעור מספר 10