Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

צילומי הוידאו של אבני פינה

לרשימת כל הקורסים לחץ כאן
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 12 ואחרון
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 11
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 10
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 9
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 8
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 7
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 6
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 5
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 4
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 3
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 2
כל הביולוגיה על רגל אחת שיעור מספר 1
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 1
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 2
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 4
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 5
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 6
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 7
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 8
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 9
אסטרונומיה למשוררים שיעור מספר 10 - שיעור לפני-אחרון (השיעור האחרון לא צולם)
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 12
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 11
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 10
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 9
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 8
רב תרבותיות בחברה הישראלית שיעור מספר 7
האישה וסביב לה בספרות האגדה שיעור מספר 1
האישה וסביב לה בספרות האגדה שיעור מספר 2
האישה וסביב לה בספרות האגדה שיעור מספר 3

Pages