Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

קורס חדש בקמפוס הר הצופים – רפואת ילדים: המחלות הישנות והחדשות (96124)

קורס חדש בקמפוס הר הצופים – רפואת ילדים: המחלות הישנות והחדשות (96124)
הפקולטה לרפואה שמחה לבשר על קורס חדש שיינתן במסגרת תכנית אבני פינה בקמפוס הר הצופים בסמסטר ב': "רפואת ילדים: המחלות הישנות והחדשות" (96124). הקורס יעניק מבוא כללי לרפואת ילדים ויסקור את התחלואה הנפוצה ודרכי התפוצה והמניעה בתחום זה . דגש מיוחד יושם על המהפכות בתחום על ידי מתן סקירה היסטורית של התפתחות רפואת הילדים לאורך ההיסטוריה ועד היום. תכני הקורס כוללים מבוא לגוף האדם, הצגת מחלות הילדים "החדשות" (השמנת יתר, ADHD, אנורקסיה, סיבוכי פגות, ועוד), דיון בהיבטים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים הנוגעים לרפואת ילדים, וחשיפה להיבטים סוציולוגיים וכלכליים הנוגעים לרפואת הילדים, אתיקה וזכויות הילד.

הקורס יינתן על ידי ד"ר אריאל טננבאום בימי רביעי בין השעות 10:30-12:00. ד"ר טננבאום הוא רופא ילדים בכיר, מרצה וחוקר באגף הילדים בהדסה, מנהל את המרכז לתסמונת דאון, את המרכז לאבחון מוגבלות שכלית והתפתחותית, מנהל שותף למרפאה להערכה לפני אימוץ, ורופא במרפאה להפרעות האכלה ואכילה. הקורס מתאים במיוחד לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים להרחיב את ידיעתם בתחום הרפואה בכלל ורפואת הילדים בפרט. ההערכה בקורס תתבצע על בסיס בחינה בכתב, ולמעוניינים בכך יינתנו גם אפשרויות לכתיבת עבודות בונוס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעוזר ההוראה בקורס, מר נמרוד לוין בכתובת המייל 96124.course@gmail.com