Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

הגרלת מקומות בקורסים, בתכנית "אבני פינה"

הגרלת מקומות בקורסים, בתכנית "אבני פינה":
שימו לב, תוצאות ההגרלה יפורסמו ב- 24.9.
בין ה-25.9-4.11 (תקופת השינויים) ניתן יהיה להרשם לקורסים כמו בשנים עברו: על בסיס מקום פנוי ורשימות המתנה.