Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

קורסי אבני פינה - תשע"ח

להלן רשימת הקורסים אשר יינתנו בשנת הלימודים תשע"ח.
מועדי הקורס והמיקום נמצאים בשנתון האוניברסיטה בכתובת: http://shnaton.huji.ac.il
שימו לב- הרשימה איננה סופית. ייתכנו בהמשך שינויים או תוספות, ולכן מומלץ לבדוק בשנתון את הנתונים העדכניים – http://shnaton.huji.ac.il

מספר הקורס תחום קמפוס מרצה נקודות זכות סמסטר
התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים 3008 חברה הר הצופים עפרה בן-מאיר 2 תשע"ח סמסטר ב'
יעוץ למתבגרים 34481 חברה הר הצופים פרופ' משה טטר 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לעת החדשה המאוחרת 39193 רוח הר הצופים עפר אשכנזי 2 תשע"ח סמסטר ב
תקשורת מילולית ולא מילולית במדיה ובתקשורת הבין - אישית 50482 חברה הר הצופים צפירה ליכטמן 2 תשע"ח סמסטר ב