Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

קורסי אבני פינה - תשע"ז

להלן רשימת הקורסים אשר יינתנו בשנת הלימודים תשע"ז.
מועדי הקורס והמיקום נמצאים בשנתון האוניברסיטה בכתובת: http://shnaton.huji.ac.il
שימו לב- הרשימה איננה סופית. ייתכנו בהמשך שינויים או תוספות, ולכן מומלץ לבדוק בשנתון את הנתונים העדכניים – http://shnaton.huji.ac.il

מספר הקורס תחום קמפוס מרצה נקודות זכות סמסטר
שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים, התמכרויות וטיפול 3007 חברה מקוון שבתאי לויט 2 תשע"ז סמסטר ב
התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים 3008 חברה הר הצופים עופרה בן מאיר 2 תשע"ז סמסטר ב
התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים 3033 חברה עין כרם עופרה בן מאיר 2 תשע"ז סמסטר ב
מגדר ומודרות חברתית 3035 חברה קמפוס ספרא מימי אייזנשטדט 2 תשע"ז סמסטר ב
תיאוריות בהתפתחות הילד והמתבגר 3053 חברה קמפוס ספרא אורלי אולשטיין-מן 2 תשע"ז סמסטר ב
פסיכולוגיה חברתית 3150 חברה הר הצופים דניאלה שידלובסקי 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לאמנות מודרנית ותרבות חזותית: מהמהפכה הצרפתית ועד 1900 5316 רוח הר הצופים גל ונטורה 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לאמנות מודרנית ועכשוית: מראשית המאה ה 20 ועד ימינו 5317 רוח הר הצופים גל ונטורה 2 תשע"ז סמסטר א
פרדוקסים ודילמות 6012 רוח קמפוס ספרא אליעזר זילברפניג 2 תשע"ז סמסטר ב
היצירה התלמודית בבל ובארץ ישראל 7133 רוח עין כרם דוד רוזנטל 2 תשע"ז סמסטר א
תולדות התרבות והספרות הצרפתית: המאות ה-17 וה-18 9151 רוח הר הצופים מרטין רודן 2 תשע"ז סמסטר א
תולדות התרבות והספרות הצרפתית: המאות ה-19 וה-20 9152 רוח הר הצופים מרטין רודן 2 תשע"ז סמסטר ב
יצירות מופת בספרות עולם - א 10510 רוח הר הצופים סיריל אסלנוב 2 תשע"ז סמסטר א
יצירות מופת בספרות העולם - ב 10515 רוח הר הצופים גור זק 2 תשע"ז סמסטר ב
הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 12112 רוח הר הצופים שלום צבר 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לעת החדשה המוקדמת 13043 רוח הר הצופים אלי לדרהנדלר 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לעת החדשה המאוחרת 1850-2000 13062 רוח הר הצופים אלי לדרהנדלר 2 תשע"ז סמסטר ב
ממדינת מקדש לעם הספר 13144 רוח הר הצופים דני שוורץ 4 תשע"ז סמסטר ב
מי אנחנו יהודי העולם 13266 רוח קמפוס ספרא עוזי רבהון 2 תשע"ז סמסטר ב
עשר שאלות יסוד בחקר השואה ורצח עם 13297 רוח עין כרם עמוס גולדברג 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא למחשבת ישראל 14116 רוח הר הצופים ד"ר אבינועם רוזנק 4 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לפילוסופיה: תפריט טעימות 15060 רוח קמפוס ספרא דוד אנוך 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית 15100 רוח הר הצופים פרופ' דני אטאס 4 תשע"ז שנתי
סוגיות פילוסופיות על החיים 15177 רוח רחובות - חקלאות שמעון אזולאי 2 תשע"ז סמסטר א
בעיות מרכזיות בפילוסופיה 15187 רוח הר הצופים פרופ' דוד אנוך 2 תשע"ז סמסטר א
דת האסלאם - אמונה ופולחן 16106 רוח הר הצופים יוחנן פרידמן 4 תשע"ז שנתי
דמותו של משה 17004 רוח מקוון שנאן / זקוביץ 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לסיפורת ישראלית 17102 רוח הר הצופים שמרית פלד 2 תשע"ז סמסטר ב
ספרות וחיות 17103 רוח הר הצופים דרור בורשטיין 2 תשע"ז סמסטר ב
ספרות ישראלית מ 48' ועד היום: זהות, לאומיות וצדק 17105 רוח קמפוס ספרא שמרית פלד 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לספרות האגדה: ספר הספרים וסיפוריו 17109 רוח הר הצופים יהושע לוינסון 2 תשע"ז סמסטר א
התפילה בישראל מן המקרא ועד לסידורי התפילה 17154 רוח הר הצופים אביגדור שנאן, יאיר זקוביץ 2 תשע"ז סמסטר ב
השירה העברית החדשה 17172 רוח מקוון אריאל הירשפלד 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא ליידיש ולתרבותה 18114 אברהם נוברשטרן 4 תשע"ז שנתי
תולדות התאטרון במערב מימי-הביניים עד לעת החדשה 20119 רוח הר הצופים עמרי סמיט 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא למקרא 21101 רוח הר הצופים פרופ' ברוך שוורץ 4 תשע"ז סמסטר א
ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום ותרבותו 21348 רוח הר הצופים רוני גולדשטיין 4 תשע"ז סמסטר ב
המשכיות ושינוי באמנות מצרית עתיקה 22165 רוח הר הצופים ארלט דוד 2 תשע"ז סמסטר ב
קסם התמונה במצרים העתיקה 22170 רוח עין כרם ארלט דוד 2 תשע"ז סמסטר ב
להאזין למוסיקה 23101 רוח קמפוס ספרא יוסי מורי 4 תשע"ז סמסטר א
קונצ'רטו למוסיקה 23331 רוח קמפוס ספרא רוני גרנות 2 תשע"ז סמסטר ב
מבאך ועד הביטלס 23334 רוח רחובות - חקלאות דר' נעמה רמות 2 תשע"ז סמסטר א
לא על הסלסה לבדה 23340 רוח עין כרם נתן פורמנסקי 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לתולדות הנצרות: הכנסייה הקדומה 24159 רוח הר הצופים דוד סתרן 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לדתות העולם 24191 רוח הר הצופים יונתן מוס, אביתר שולמן 4 תשע"ז סמסטר ב
הנצרות: אמונה, פולחן וקהילה 24241 רוח קמפוס ספרא שרון רובק 2 תשע"ז סמסטר א
הקיסרות הרוסית מפיוטר הגדול עד יקטרינה ה- 2 26114 רוח הר הצופים יהודית-יול קליק 2 תשע"ז סמסטר ב
רוסיה הקייבית והמוסקבאית 26117 רוח הר הצופים יהודית-יול קליק 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לקולנוע רוסי 26123 רוח הר הצופים אלכסנדר קוליק 4 תשע"ז סמסטר א
מבוא לתרבות קלאסית: יוון 28218 רוח הר הצופים יואב רינון 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לתרבות קלאסית: רומא 28219 רוח הר הצופים עמיאל ורדי 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לספרות אמריקה לטינית 29113 רוח הר הצופים רות פיין 2 תשע"ז סמסטר ב
1492 - ראשיתו של העולם הגלובלי 29161 רוח הר הצופים אמנון ניר 2 תשע"ז סמסטר א
סוציולוגיה של החינוך 34283 חברה הר הצופים מרצים שונים 2 תשע"ז סמסטר א
מחשבת החינוך 34312 רוח הר הצופים ד"ר בעז צבר 2 תשע"ז סמסטר א
התפתחות והתבגרות 34371 חברה הר הצופים מרצים שונים 2 תשע"ז סמסטר א
סוגיות בהיסטוריה של החינוך בישראל 34412 רוח הר הצופים ד"ר דן פורת 2 תשע"ז סמסטר ב
פסיכולוגיה חברתית של הכיתה 34435 חברה הר הצופים פרופ' אלישע באבד 2 תשע"ז סמסטר ב
יעוץ למתבגרים 34481 חברה הר הצופים פרופ' משה טטר 2 תשע"ז סמסטר א
חינוך המוח האנושי 34583 חברה הר הצופים ד"ר שרית אשכנזי 2 תשע"ז סמסטר א
המפגש בין הפילוסוף לאיש הדת: אתגרים והשלכות בחינוך 34589 ד"ר אבינועם רוזנק 2 תשע"ז סמסטר ב
הספקטרום האוטיסטי 34980 חברה הר הצופים ג'ודה קולר 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לאינדונזיה: היסטוריה ותרבות 35145 רוח הר הצופים רונית ריצ'י 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא להודו המוקדמת: מערש ההיסטוריה עד למאה ה-17 35575 רוח הר הצופים יגאל ברונר 4 תשע"ז סמסטר א
ציוויליזציות ותרבויות באיראן ובמרכז אסיה הקדם אסלאמית 38257 רוח הר הצופים מיכאל שנקר 4 תשע"ז שנתי
סוגיות באמנות מוסלמית - הקורס ינתן בערבית 38601 רוח הר הצופים תאופיק דעאדלה 2 תשע"ז סמסטר ב
עולם ומלחמה - היסטוריה צבאית מהמהפכה הצרפתית ועד דאע"ש 39130 רוח הר הצופים דני אורבך 2 תשע"ז סמסטר א
בני אדם ובעלי חיים אחרים 39159 רוח הר הצופים יובל הררי 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לעת החדשה המאוחרת 39193 רוח הר הצופים עפר אשכנזי 2 תשע"ז סמסטר ב
גיאוגרפיה עירונית 40130 חברה הר הצופים נעם שובל 4 תשע"ז סמסטר א
נוודות, דת ומדינה: הבדווים בישראל ובמזה"ת במבט גאוגרפי היסטורי 40303 חברה הר הצופים אמיר גלילי 2 תשע"ז סמסטר ב
גיאוגרפיות של שינוי: מרחב, חברה, וסביבה בסין העכשווית 40339 חברה הר הצופים דרור קוכן 2 תשע"ז סמסטר ב
קולוניזציה ומודרניזציה בעת החדשה 40350 חברה הר הצופים רן אהרונסון 3 תשע"ז סמסטר ב
הפרטת המרחב הציבורי 40380 חברה הר הצופים גלעד רוזן 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לגיאוגרפיה היסטורית תרבותית של ירושלים 40615 חברה הר הצופים רוני אלנבלום 4 תשע"ז סמסטר ב
עולם האלים של מסופוטמיה הקדומה: תיאולוגיה, מיתוס ופולחן 42311 רוח קמפוס ספרא אורי גבאי 2 תשע"ז סמסטר א
מלכים וערים: מבוא להיסטוריה של מסופוטמיה הקדומה 42653 רוח הר הצופים נתן וסרמן 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לארכאולוגיה של ארצות האסלאם 43112 רוח הר הצופים קטיה ציטרין 2 תשע"ז סמסטר ב
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית 43404 רוח מקוון אנה בלפר-כהן 2 תשע"ז סמסטר א
תולדות הספרות האיטלקית בין 1970-1915 45118 רוח הר הצופים מנואלה קונסוני 2 תשע"ז סמסטר ב
פוליטיקה, חברה ומדיניות חוץ של יפן 46529 רוח הר הצופים נסים אוטמזגין 4 תשע"ז סמסטר ב
ערכים בחברה הישראלית 50005 חברה הר הצופים גד טאוב 2 תשע"ז סמסטר ב
תולדות המחשבה החברתית 50425 חברה הר הצופים גד טאוב 2 תשע"ז סמסטר א
תקשורת מילולית ולא מילולית במדיה ובתקשורת הבין - אישית 50482 חברה הר הצופים צפירה ליכטמן 2 תשע"ז סמסטר ב
דילמות אתיות בעיתונאות 50517 חברה הר הצופים משה נגבי 2 תשע"ז סמסטר א
חופש העיתונאות וחופש העיתונאי - חלק א 50981 חברה הר הצופים משה נגבי 2 תשע"ז סמסטר ב
התפתחות האישיות לאורך החיים: המשכיות, שינוי, תורשה וסביבה 51305 חברה הר הצופים אריאל כנפו-נעם 2 תשע"ז סמסטר ב
תרומת מחשבת פרויד 51509 חברה הר הצופים צבי כרמלי 2 תשע"ז סמסטר א
מפרויד ועד קוהוט 51520 חברה קמפוס ספרא צבי כרמלי 2 תשע"ז סמסטר ב
נפלאות הקשר בין מח ונפש 51767 ניסויי הר הצופים רביד דורון 2 תשע"ז סמסטר ב
סוציולוגיה של המשפט 53116 חברה הר הצופים יעל ברדה 2 תשע"ז סמסטר ב
אנתרופולוגיה של הגוף 53117 חברה הר הצופים גילי המר 2 תשע"ז סמסטר ב
סוציולוגיה של הסטיה 53119 חברה הר הצופים נחמן בן-יהודה 2 תשע"ז סמסטר א
סוציולוגיה של תנועות מחאה 53120 חברה הר הצופים רון דודאי 2 תשע"ז סמסטר ב
קולנוע אתנוגרפי 53254 חברה כללי תמר אלאור 2 תשע"ז סמסטר א
יסודות בפסיכולוגיה חברתית 53336 חברה הר הצופים אן אהרון 2 תשע"ז סמסטר ב
מגדר, מיניות ותרבות 54229 חברה קמפוס ספרא דורית אשור 2 תשע"ז סמסטר א
מגדר, מיניות ותרבות 54229 חברה עין כרם דורית אשור 2 תשע"ז סמסטר ב
מיעוטים מגדריים ומיניים: תאוריה ומעשה, נושאים עכשוויים ורעיונות 54261 חברה תל אביב משה סלוחובסקי 2 תשע"ז שנתי
ארגונים מגדריים 55411 חברה הר הצופים תמר זילבר 3 תשע"ז סמסטר א
ארגונים מגדריים 55411 חברה הר הצופים תמר זילבר 3 תשע"ז סמסטר א
יצירתיות בעסקים 55888 חברה עין כרם שרון אריאלי 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא למימון 55904 חברה קמפוס ספרא משה לוי 3 תשע"ז סמסטר א
ניהול השיווק 55905 חברה קמפוס ספרא מיכל הרצנשטיין 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות 56101 חברה הר הצופים אבנר דה-שליט 4 תשע"ז סמסטר א
משטר מדינת ישראל 56103 חברה הר הצופים פרופ' מנחם הופנונג 4 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לפסיכולוגיה פוליטית 56338 חברה הר הצופים פזית בן-נון-בלום 2 תשע"ז סמסטר א
אסטרטגיה 56353 חברה הר הצופים אלון פלד 4 תשע"ז שנתי
פוליטיקה כייעוד 56405 חברה הר הצופים אפרים פודוקסיק 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא לכלכלה ללא-כלכלנים 57102 חברה עין כרם מטי אליאל 2 תשע"ז סמסטר א
מבוא לכלכלה 57107 חברה קמפוס ספרא עופר רז-דרור 4 תשע"ז סמסטר א
כלכלת ישראל 57111 חברה הר הצופים מישל סטרבצ'ינסקי 2 תשע"ז סמסטר א
רעיונות, עוצמה ואחריות 58344 חברה הר הצופים פנחס איש-שלום 2 תשע"ז סמסטר ב
סדר עולמי: מסע בעקבות ההיסטוריה והרעיון של מושג הריבונות 58363 חברה הר הצופים רועי קיבריק 2 תשע"ז סמסטר ב
סוגיות גרעיניות והניסוי הגרעיני ככלי מיקוח 58372 חברה הר הצופים אור רבינוביץ-בץ 2 תשע"ז סמסטר א
סוגיות של צדק ביחסים הבינלאומיים 58398 חברה הר הצופים פנחס איש-שלום 2 תשע"ז סמסטר ב
Gender and Intervention in Violent Conflicts 58428 חברה הר הצופים Timea Spitka 2 תשע"ז סמסטר א
משפט וחברה 61867 חברה מקוון ברק אריאל 2 תשע"ז סמסטר ב
מבוא למשפט הישראלי 62147 חברה עין כרם אסנת גריידי שוורץ 2 תשע"ז סמסטר ב
מדיניות רווחה 62155 חברה הר הצופים אילן בנשלום 2 תשע"ז סמסטר א
רב תרבותיות בחברה הישראלית 62274 חברה קמפוס ספרא מיכל ברק 2 תשע"ז סמסטר ב
שואה ומשפט 62424 רוח הר הצופים אריה ברנע 2 תשע"ז סמסטר ב
היסטוריה של המדע 64126 רוח עין כרם אבנר בן זקן 2 תשע"ז סמסטר א
גילוי ותכנון רציונלי של תרופות 64200 ניסויי הר הצופים עמירם גולדבלום 2 תשע"ז סמסטר ב
שפה טבעית מנקודת מבט חישובית 67127 ניסויי הר הצופים ארי רפופורט 2 תשע"ז סמסטר ב
פרקים נבחרים בכימיה פורנזית 69164 ניסויי הר הצופים יוסף אלמוג 2 תשע"ז סמסטר ב
ננו טכנולוגיה בשירות האדם 69199 ניסויי הר הצופים דני פורת 2 תשע"ז סמסטר ב
כימיה כמשחק לגו 69300 ניסויי הר הצופים ששון צחייק 2 תשע"ז סמסטר ב
הים במערכת הגלובלית 70519 ניסויי הר הצופים אייל וורגפט 2 תשע"ז סמסטר א
רעיונות יסוד בגאולוגיה 70572 ניסויי הר הצופים עודד נבון 2 תשע"ז סמסטר א
המים בישראל 70657 ניסויי הר הצופים חיים גבירצמן 2 תשע"ז סמסטר ב
פרקים נבחרים במדעי התזונה 71264 ניסויי הר הצופים לימור בן יעקב 2 תשע"ז סמסטר א
התפתחות ידע מדעי והשפעותיו על המלצות תזונתיות 71265 ניסויי הר הצופים לימור בן-יעקב 2 תשע"ז סמסטר א
עולם החיידקים 72147 ניסויי הר הצופים אהרון אורן 2 תשע"ז סמסטר א
כל הביולוגיה על רגל אחת 72148 ניסויי הר הצופים מיכאל ברנדייס 2 תשע"ז סמסטר א
ביולוגיה של התפתחות עוברית 72340 ניסויי הר הצופים נסים בן-אריה 2 תשע"ז סמסטר ב
THE DEGENERATING BRAIN: FROM RESEARCH TO HOPE 76949 ניסויי הר הצופים חרמונה שורק, סבסטיאן קדנר 2 תשע"ז סמסטר ב
פיזיקה למקבלי החלטות 77132 ניסויי הר הצופים ניר שביב 2 תשע"ז סמסטר ב
יופיה של המתמטיקה 80308 ניסויי הר הצופים רז קופרמן 2 תשע"ז סמסטר ב
העולם שאנו מורישים לילדינו 89111 ניסויי הר הצופים אלון אנגרט 2 תשע"ז סמסטר א
סודות הגנום האנושי 94323 ניסויי הר הצופים אן סעדה רייך 2 תשע"ז סמסטר א
רפואת ילדים – המחלות הישנות והחדשות 96124 ניסויי הר הצופים אריאל טננבאום 2 תשע"ז סמסטר ב
אורח חיים בריא 96125 ניסויי הר הצופים נעמה קונסטנטני, אבי שריב 2 תשע"ז סמסטר ב
מחלת הסרטן ואנחנו 96129 ניסויי הר הצופים אשר שלמון 2 תשע"ז סמסטר ב
יסודות וחידושים בתורשת האדם 97336 ניסויי הר הצופים מיכאל קלוטשטיין 2 תשע"ז סמסטר א
מתחת לאף: העולם המדהים של המיקרוביולוגיה 97337 ניסויי הר הצופים רונן חזן 2 תשע"ז סמסטר א