Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

קורסי אבני פינה - תשע"ח

להלן רשימת הקורסים אשר יינתנו בשנת הלימודים תשע"ח.
מועדי הקורס והמיקום נמצאים בשנתון האוניברסיטה בכתובת: http://shnaton.huji.ac.il
שימו לב- הרשימה איננה סופית. ייתכנו בהמשך שינויים או תוספות, ולכן מומלץ לבדוק בשנתון את הנתונים העדכניים – http://shnaton.huji.ac.il

מספר הקורס תחום קמפוס מרצה נקודות זכות סמסטר
שימוש לטוב/שימוש לרעה בסמים, התמכרויות וטיפול 3007 חברה מקוון שבתאי לויט 2 תשע"ח סמסטר ב
התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים 3008 חברה הר הצופים עופרה בן מאיר 2 תשע"ח סמסטר ב
התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים 3033 חברה עין כרם עופרה בן מאיר 2 תשע"ח סמסטר ב
מגדר ומודרות חברתית 3035 חברה קמפוס ספרא מימי אייזנשטדט 2 תשע"ח סמסטר ב
תיאוריות בהתפתחות הילד והמתבגר 3053 חברה קמפוס ספרא אורלי אולשטיין-מן 2 תשע"ח סמסטר א
פסיכולוגיה חברתית 3150 חברה הר הצופים אוהד שפסנוול 2 תשע"ח סמסטר ב
מקורות נוצריים לאמנות 5219 רוח הר הצופים בודנר נטע 2 תשע"ח סמסטר א
פרדוקסים ודילמות 6012 רוח קמפוס ספרא אליעזר זילברפניג 2 תשע"ח סמסטר ב
התלמוד ועולמו א: תרבות הטקסט והלימוד 7252 רוח הר הצופים ד"ר יאיר פורסטנברג 2 תשע"ח סמסטר א
התלמוד ועולמו ב: הקשרים דתיים ותרבותיים 7253 רוח הר הצופים ד"ר יאיר פורסטנברג 2 תשע"ח סמסטר ב
הטקסטים המכוננים בספרות הצרפתית - I 9214 רוח הר הצופים ד"ר יונה הנהרט 2 תשע"ח סמסטר א
הטקסטים המכוננים בספרות הצרפתית - II 9215 רוח הר הצופים ד"ר יונה הנהרט 2 תשע"ח סמסטר ב
יצירות מופת בספרות עולם - א 10510 רוח הר הצופים גור זק 2 תשע"ח סמסטר א
יצירות מופת בספרות העולם - ב 10515 רוח הר הצופים גור זק 2 תשע"ח סמסטר ב
הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 12112 רוח הר הצופים דני שרירא 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לעת החדשה המאוחרת 13062 רוח הר הצופים אלי לדרהנדלר 2 תשע"ח סמסטר ב
מי אנחנו יהודי העולם 13266 רוח עין כרם עוזי רבהון 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לתולדות הג'נוסייד המודרני 13288 רוח הר הצופים פרופ דניאל בלטמן 2 תשע"ח סמסטר א
קווי יסוד בתולדות השואה 13289 רוח הר הצופים פרופ דניאל בלטמן 2 תשע"ח סמסטר ב
חשיבה ביקורתית 15005 רוח קמפוס ספרא ד"ר מאיר בוזגלו 2 תשע"ח סמסטר ב
סוגיות פילוסופיות על החיים 15177 רוח רחובות - חקלאות שמעון אזולאי 2 תשע"ח סמסטר א
בעיות מרכזיות בפילוסופיה 15187 רוח הר הצופים פרופ' דוד אנוך 2 תשע"ח סמסטר א
דת האסלאם - אמונה ופולחן 16106 רוח הר הצופים יוחנן פרידמן 4 תשע"ח שנתי
פני משה 17004 רוח מקוון שנאן וזקוביץ 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לסיפורת ישראלית 17102 רוח הר הצופים שמרית פלד 2 תשע"ח סמסטר ב
ספרות ישראלית מ 48' ועד היום: זהות, לאומיות וצדק 17105 רוח קמפוס ספרא שמרית פלד 2 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לספרות האגדה: ספר הספרים וסיפוריו 17109 רוח הר הצופים עמוס גאולה 2 תשע"ח סמסטר א
השירה העברית החדשה 17172 רוח מקוון אריאל הירשפלד 2 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לתפילות ישראל - חלק א' 17260 רוח הר הצופים פרופ שולמית אליצור 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לתפילות ישראל - חלק ב' 17261 רוח הר הצופים פרופ שולמית אליצור 2 תשע"ח סמסטר ב
גילגולי גן עדן 17416 רוח הר הצופים ד"ר דרור בורשטיין 2 תשע"ח סמסטר ב
ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום ותרבותו 21348 רוח הר הצופים רוני גולדשטיין 4 תשע"ח סמסטר א
מבוא לאמנות מצרים העתיקה (א') 22642 רוח הר הצופים ד"ר ארלט דוד 2 תשע"ח סמסטר ב
קונצ'רטו למוסיקה ומוח 23331 רוח קמפוס ספרא פרופ' רוני גרנות 2 תשע"ח סמסטר ב
מבאך ועד הביטלס 23334 רוח רחובות - חקלאות דר' נעמה רמות 2 תשע"ח סמסטר א
לא על הסלסה לבדה 23340 רוח עין כרם נתן פורמנסקי 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לתולדות הנצרות 24159 רוח הר הצופים מוס יונתן 2 תשע"ח סמסטר א
הנצרות: אמונה, פולחן וקהילה 24241 רוח קמפוס ספרא שרון רובק 2 תשע"ח סמסטר א
תולדות הלשון העברית חלק א' 25231 רוח הר הצופים פרופ סטבן פסברג 2 תשע"ח סמסטר א
עולם התרבות של דוברי לאדינו 25242 רוח קמפוס ספרא פרופ דוד בוניס 2 תשע"ח סמסטר ב
מסורות העברית של דוברי הלאדינו וחכיתיה 25343 רוח הר הצופים פרופ דוד בוניס 2 תשע"ח סמסטר ב
הקיסרות הרוסית מפיוטר הגדול עד יקטרינה ה- 2 26114 רוח הר הצופים יהודית-יול קליק 2 תשע"ח סמסטר ב
רוסיה הקייבית והמוסקבאית 26117 רוח הר הצופים יהודית-יול קליק 2 תשע"ח סמסטר א
בני אדם ובעלי חיים אחרים 27051 רוח הר הצופים פרופ יובל הררי 2 תשע"ח סמסטר ב
עולם ומלחמה - היסטוריה צבאית מהמהפכה הצרפתית ועד דאע"ש 27061 רוח הר הצופים ד"ר דני אורבך 2 תשע"ח סמסטר א
מונותיאיזם ואלימות 27064 רוח הר הצופים פרופ כריסטוף שמידט 2 תשע"ח סמסטר ב
היסטוריה של מגדר ומיניות בפרספקטיבה השוואתית 27069 רוח הר הצופים פרופ ליאת קוזמא 2 תשע"ח סמסטר א
תולדות התאטרון: יוון ורומא 28104 רוח הר הצופים פרופ דבורה גרא 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לתרבות קלאסית: יוון 28218 רוח הר הצופים שלו דנה 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לתרבות קלאסית: רומא 28219 רוח הר הצופים עמיאל ורדי 2 תשע"ח סמסטר ב
ספרות גרמנית במאה ה-19 וה- 20 32215 רוח הר הצופים ד"ר אמיר אנגל 2 תשע"ח סמסטר ב
על האמונה: עיון פילוסופי ופוסט שואתי והשלכותיו החינוכיות 34214 רוח הר הצופים ד"ר אבינועם רוזנק 2 תשע"ח סמסטר ב
מקורות הידע במדעים, במתמטיקה ובמדעי הרוח 34218 רוח קמפוס ספרא פרופ ברוך שוורץ 2 תשע"ח סמסטר ב
סוציולוגיה של החינוך 34283 חברה הר הצופים מרצים שונים 2 תשע"ח סמסטר א
מחשבת החינוך 34312 רוח הר הצופים ד"ר בעז צבר 2 תשע"ח סמסטר א
התפתחות והתבגרות 34371 חברה הר הצופים מרצים שונים 2 תשע"ח סמסטר א
פסיכולוגיה חברתית של הכיתה 34435 חברה הר הצופים פרופ' אלישע באבד 2 תשע"ח סמסטר ב
חינוך המוח האנושי 34583 חברה הר הצופים ד"ר שרית אשכנזי 2 תשע"ח סמסטר א
הספקטרום האוטיסטי 34980 חברה הר הצופים ג'ודה קולר 2 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לאינדונזיה: היסטוריה ותרבות 35145 רוח הר הצופים רונית ריצ'י 2 תשע"ח סמסטר א
האסלאם הפלסטיני: מן השוליים אל המרכז הפוליטי 38402 רוח הר הצופים פרופ מאיר חטינה 2 תשע"ח סמסטר א
סוגיות באמנות מוסלמית - הקורס ינתן בערבית 38601 רוח עין כרם תאופיק דעאדלה 2 תשע"ח סמסטר ב
ארה"ב: ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה 39154 רוח הר הצופים פרופ מנחם בלונדהיים 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לגאוגרפיה סביבתית 40111 חברה הר הצופים פרופ ערן פייטלסון 2 תשע"ח סמסטר ב
גיאוגרפיה עירונית 40130 חברה הר הצופים נעם שובל 3 תשע"ח סמסטר א
ערים היסטוריות באירופה 40227 חברה הר הצופים פרופ רוני אלנבלום 2 תשע"ח סמסטר א
הכפר הערבי המסורתי בהרי ירושלים: עבר וזכרון 40331 חברה הר הצופים ד"ר אמיר גלילי 2 תשע"ח סמסטר ב
גיאוגרפיות של שינוי: מרחב, חברה, וסביבה בסין העכשווית 40339 חברה הר הצופים דרור קוכן 2 תשע"ח סמסטר א
כמה אנשים יכול כדור הארץ להכיל? 40352 חברה קמפוס ספרא ד"ר עמית טובי 2 תשע"ח סמסטר ב
הפרטת המרחב הציבורי 40380 חברה הר הצופים גלעד רוזן 2 תשע"ח סמסטר ב
איכות הסביבה: פנים רבות לה 40481 חברה הר הצופים פרופ איתי פישהנדלר 2 תשע"ח סמסטר א
ערים היסטוריות באירופה ב 40546 חברה הר הצופים פרופ רוני אלנבלום 2 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לגיאוגרפיה היסטורית תרבותית של ירושלים 40615 חברה הר הצופים רוני אלנבלום 2 תשע"ח סמסטר ב
כיצד נוצרה ארץ ישראל מראשית העת החדשה ועד הקמת מדינת ישראל (1799- 1949) 40773 חברה הר הצופים פרופ יהושע בן-אריה 2 תשע"ח סמסטר ב
"כדוגית נטושה בנהר": המוות בספרות מסופוטמיה 42117 רוח הר הצופים פרופ נתן וסרמן 2 תשע"ח סמסטר א
אנושות ממציאה את עצמה: הפרהיסטוריה של חידושים וחדשנות 43005 רוח קמפוס ספרא פרופ אראלה חוברס 2 תשע"ח סמסטר ב
תולדות התפתחות האדם והתשתית הביולוגית 43404 רוח מקוון אנה בלפר-כהן 2 תשע"ח סמסטר א
תולדות הספרות האיטלקית בין 1970-1915 45118 רוח הר הצופים מנואלה קונסוני 2 תשע"ח סמסטר ב
ערכים בחברה הישראלית 50005 חברה הר הצופים גד טאוב 2 תשע"ח סמסטר ב
היסטוריה של אמצעי התקשורת: מהכתב למחשב 50263 חברה עין כרם פרופ עמית פינצבסקי 2 תשע"ח סמסטר ב
תולדות המחשבה החברתית 50425 חברה הר הצופים גד טאוב 2 תשע"ח סמסטר א
דילמות אתיות בעיתונאות 50517 חברה הר הצופים משה נגבי 2 תשע"ח סמסטר א
חופש העיתונאות וחופש העיתונאי - חלק א 50981 חברה הר הצופים מוטי נייגר 2 תשע"ח סמסטר ב
התפתחות האישיות לאורך החיים: המשכיות, שינוי, תורשה וסביבה 51305 חברה קמפוס ספרא אריאל כנפו-נעם 2 תשע"ח סמסטר ב
תרומת מחשבת פרויד 51509 חברה הר הצופים צבי כרמלי 2 תשע"ח סמסטר א
מפרויד ועד קוהוט 51520 חברה קמפוס ספרא צבי כרמלי 2 תשע"ח סמסטר ב
איך (לא) לשקר בסטטיסטיקה 52910 חברה הר הצופים גב שרית אגמי 2 תשע"ח סמסטר ב
סוציולוגיה של מגדר 53115 חברה הר הצופים פרופ מיכל פרנקל 2 תשע"ח סמסטר ב
סוציולוגיה של המשפט 53116 חברה הר הצופים יעל ברדה 2 תשע"ח סמסטר ב
הסוציולוגיה של הזיכרון 53118 חברה הר הצופים פרופ ורד ויניצקי-סרוסי 2 תשע"ח סמסטר ב
סוציולוגיה של הסטיה 53119 חברה הר הצופים נחמן בן-יהודה 2 תשע"ח סמסטר א
סוציולוגיה של המשפחה 53121 חברה הר הצופים ד"ר טליה שגיב 2 תשע"ח סמסטר ב
קולנוע אתנוגרפי 53254 חברה כללי תמר אלאור 2 תשע"ח סמסטר א
חברה בישראל : סוגיות נבחרות 53257 חברה קמפוס ספרא פרופ ורד ויניצקי-סרוסי 2 תשע"ח סמסטר א
קוראים עולם – ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה 53258 חברה מקוון פרופ תמר אלאור 2 תשע"ח סמסטר ב
יסודות בפסיכולוגיה חברתית 53336 חברה הר הצופים אן אהרון 2 תשע"ח סמסטר ב
אירוויזיון 53368 חברה כללי פרופ גד יאיר 2 תשע"ח סמסטר ב
מגדר, מיניות ותרבות 54229 חברה קמפוס ספרא דורית אשור 2 תשע"ח סמסטר א
מגדר, מיניות ותרבות 54229 חברה עין כרם דורית אשור 2 תשע"ח סמסטר ב
ניהול ויישוב סכסוכים 54719 חברה הר הצופים ד"ר יובל בנזימן 2 תשע"ח סמסטר ב
ארגונים מגדריים 55411 חברה הר הצופים תמר זילבר 3 תשע"ח סמסטר א
מבוא ליזמות טכנולוגית 55418 חברה קמפוס ספרא ד"ר שי הראל 2 תשע"ח סמסטר א
יסודות השיווק 55804 חברה קמפוס ספרא ד"ר יניב דובר 3 תשע"ח סמסטר א
יצירתיות בעסקים 55888 חברה עין כרם שרון אריאלי 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא למימון 55904 חברה קמפוס ספרא משה לוי 3 תשע"ח סמסטר א
התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש 55922 חברה קמפוס ספרא פרופ שאול אורג 3 תשע"ח סמסטר א
התנועה הלאומית הפלסטינית מ-1948 עד ימינו: שלבים ותמורות 56049 חברה קמפוס ספרא ד"ר מאיה רוזנפלד 2 תשע"ח סמסטר ב
חברה ופוליטיקה בראי הקולנוע 56075 חברה קמפוס ספרא ד"ר עופר כסיף 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות 56101 חברה הר הצופים פרופ אלון פלד 4 תשע"ח סמסטר ב
מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות 56101 חברה הר הצופים אבנר דה-שליט 4 תשע"ח סמסטר א
משטר מדינת ישראל 56103 חברה הר הצופים שאול שנהב 4 תשע"ח סמסטר ב
יסודות המחשבה המדינית א' 56105 חברה הר הצופים פרופ דן אבנון 2 תשע"ח סמסטר ב
מחשבה מדינית מודרנית 56121 חברה הר הצופים ד"ר אפרים פודוקסיק 4 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לפסיכולוגיה פוליטית 56338 חברה הר הצופים פזית בן-נון-בלום 2 תשע"ח סמסטר א
אסטרטגיה 56353 חברה הר הצופים אלון פלד 4 תשע"ח סמסטר א
מבוא לכלכלה ללא-כלכלנים 57102 חברה עין כרם מטי אליאל 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא לכלכלה 57107 חברה קמפוס ספרא עופר רז-דרור 4 תשע"ח סמסטר א
מחשבה פוליטית בין-לאומית 58131 חברה הר הצופים ד"ר דניאל שוורץ 4 תשע"ח שנתי
סדר עולמי: מסע בעקבות ההיסטוריה והרעיון של מושג הריבונות 58363 חברה הר הצופים רועי קיבריק 2 תשע"ח סמסטר א
סוגיות גרעיניות והניסוי הגרעיני ככלי מיקוח 58372 חברה הר הצופים אור רבינוביץ-בץ 2 תשע"ח סמסטר א
אזורי שלום ואזורי מלחמה: אירופה, אסיה והמזרח התיכון 58385 חברה קמפוס ספרא ד"ר קורינה כגן 2 תשע"ח סמסטר א
סוגיות של צדק ביחסים הבינלאומיים 58398 חברה הר הצופים פנחס איש-שלום 2 תשע"ח סמסטר ב
Gender and Intervention in Violent Conflicts 58428 חברה הר הצופים Timea Spitka 2 תשע"ח סמסטר א
משפט וחברה 61867 חברה מקוון ברק אריאל 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא למשפט הישראלי 62147 חברה קמפוס ספרא אסנת גריידי שוורץ 2 תשע"ח סמסטר א
מדיניות רווחה 62155 חברה הר הצופים אילן בנשלום 2 תשע"ח סמסטר א
רב תרבותיות בחברה הישראלית 62274 חברה עין כרם מיכל ברק 2 תשע"ח סמסטר ב
בין חרדיות לישראליות 62351 חברה הר הצופים עו"ד יהושע פפר 2 תשע"ח סמסטר א
בין חרדיות לישראליות 62351 רוח הר הצופים עו"ד יהושע פפר 2 תשע"ח סמסטר א
שואה ומשפט 62424 רוח הר הצופים אריה ברנע 2 תשע"ח סמסטר ב
מבוא לקניין רוחני (ללא משפטים) 62991 חברה קמפוס ספרא עו"ד ז'קלין ברכה 2 תשע"ח סמסטר א
היסטוריה של המדע 64126 רוח עין כרם אבנר בן זקן 2 תשע"ח סמסטר א
גילוי ותכנון רציונלי של תרופות 64200 ניסויי הר הצופים עמירם גולדבלום 2 תשע"ח סמסטר א
שפה טבעית מנקודת מבט חישובית 67127 ניסויי הר הצופים ארי רפופורט 2 תשע"ח סמסטר ב
ננו טכנולוגיה בשירות האדם 69199 ניסויי הר הצופים דני פורת 2 תשע"ח סמסטר ב
רעיונות יסוד בגאולוגיה 70572 ניסויי הר הצופים עודד נבון 2 תשע"ח סמסטר ב
הכדור בידנו: מבוא למדעי כדה"א 70615 ניסויי הר הצופים פרופ יגאל אראל 2 תשע"ח סמסטר א
המים בישראל 70657 ניסויי הר הצופים חיים גבירצמן 2 תשע"ח סמסטר ב
פרקים נבחרים במדעי התזונה 71264 ניסויי הר הצופים לימור בן יעקב 2 תשע"ח סמסטר א
התפתחות ידע מדעי והשפעותיו על המלצות תזונתיות 71265 ניסויי הר הצופים לימור בן-יעקב 2 תשע"ח סמסטר א
ניצני תרבות:תרבות ומדע כגורמים מרכזים בייצור מזון וחקלאות 71277 ניסויי הר הצופים פרופ אריה אלטמן 2 תשע"ח סמסטר א
עולם החיידקים 72147 ניסויי הר הצופים אהרון אורן 2 תשע"ח סמסטר א
כל הביולוגיה על רגל אחת 72148 ניסויי הר הצופים מיכאל ברנדייס 2 תשע"ח סמסטר א
ביולוגיה של התפתחות עוברית 72340 ניסויי הר הצופים נסים בן-אריה 2 תשע"ח סמסטר ב
THE DEGENERATING BRAIN: FROM RESEARCH TO HOPE 76949 ניסויי הר הצופים חרמונה שורק, סבסטיאן קדנר 2 תשע"ח סמסטר ב
אסטרונומיה למשוררים (מבוא לאסטרונומיה מודרנית) 77118 ניסויי הר הצופים פרופ צבי פירן 2 תשע"ח סמסטר ב
פיזיקה למקבלי החלטות 77132 ניסויי הר הצופים ניר שביב 2 תשע"ח סמסטר ב
יותר הוא שונה: מהתנהגות פרט למשברים כלכליים וחברתיים 77139 ניסויי הר הצופים פרופ סורין סולומון 2 תשע"ח סמסטר ב
אסטרוביולוגיה והחיים ביקום 77212 ניסויי הר הצופים ד"ר עמרי ונדל 2 תשע"ח סמסטר א
יופיה של המתמטיקה 80308 ניסויי הר הצופים בוריס ביגון 2 תשע"ח סמסטר א
מבוא להיסטוריה של המדעים בימי-הביניים 87602 רוח הר הצופים ד"ר ריימונד לייכט 2 תשע"ח סמסטר ב
העולם שאנו מורישים לילדינו 89111 ניסויי הר הצופים יגאל אראל 2 תשע"ח סמסטר ב
סודות הגנום האנושי 94323 ניסויי הר הצופים אן סעדה רייך 2 תשע"ח סמסטר א
רפואת ילדים – המחלות הישנות והחדשות 96124 ניסויי הר הצופים אריאל טננבאום 2 תשע"ח סמסטר ב
מחלת הסרטן ואנחנו 96129 ניסויי הר הצופים אשר שלמון 2 תשע"ח סמסטר ב
מתחת לאף: העולם המדהים של המיקרוביולוגיה 97337 ניסויי הר הצופים רונן חזן 2 תשע"ח סמסטר א